KLAUZULA INFORMUJĄCA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMUJĄCA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
Piersa Marcin. Fotografia ślubna

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły przetwarzania znajdziesz poniżej:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Marcin Piersa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Piersa Marcin. Fotografia ślubna, NIP 6412212393,
  2. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw możesz kontaktować pod adresem e-mail: ado@marcinpiersa.pl Na Twoje pytania odpowiemy najszybciej jak to możliwe, maksymalnie w ciągu 30 dni.
  3. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: adres e-mail, imię, nazwisko oraz numer telefonu.
  4. Odbiorcy danych: Dbanie o poufność Twoich danych jest dla nas priorytetem. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  5. Nasi upoważnieni pracownicy,
  6. Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług oraz zarządzanie naszą organizacją. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi IT i techniczne, usługi teleinformatyczne, usługi z zakresu badań, analiz i statystyk, podmioty organizujące akcje marketingowe, firmy kurierskie i pocztowe. Podmioty te działają na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług,
  7. Podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  8. Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym).
  9. Twoje prawa:

W dowolnym momencie masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.

Jako osoba składająca wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących Ci praw, możesz zostać poproszona/-y przez nas o odpowiedź na kilka pytań związanych z Twoimi danymi osobowymi, które umożliwią nam weryfikacje Twojej tożsamości.

W celu realizacji swoich praw możesz się z nami skontaktować za pomocą adresu ado@marcinpiersa.pl

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO, masz prawo do masz prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

MARCIN PIERSAFOTOGRAFIA ŚLUBNA